Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

WIKIPEDIA

wikipedia
ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Ο ΟΡΟΣ FEMINAZI
Otros comentaristas utilizan la palabra de modo mαs vago que Limbaugh, refiriιndose a las feministas y estableciendo un vνnculo entre ellas y los Nazis, con diferentes versiones y explicaciones de quι es una feminazi. El tιrmino se suele usar en alusiσn a las feministas militantes. "Nazi" querrνa marcar la analogνa con el totalitarismo en general, mαs que con el nazismo o el partido Nazi en sν.

El uso del tιrmino no estα muy extendido fuera de los Estados Unidos y el resto de paνses de habla inglesa.

Sinσnimos de este tιrmino son "hembrismo" y "feminismo extremo".

Obtenido de "http://es.wikipedia .org/wiki/ Feminazi"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες