Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.13.-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΟΣ

Με την απόφαση 314/2007 Σ.τ.Ε (ΟΛΟΜ) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΔΚΑ
2007/135) Κρίθηκε ότι Αν αποβιώσει η δικαιούχος της σύνταξης(
πολύτεκνη μητέρα) αυτή καταβάλλεται και στον πολύτεκνο πατέρα, λόγω
της προστασίας της οικογένειας κατά το άρθρο 21 του συντάγματος και
της εφαρμογής της αρχής της ισότητας. Η διάταξη του άρθρου 63 παρ. 6
του ν. 1892/1990 αντίκειται στην ανωτέρω συνταγματική διάταξη.
Αντίθετη μειοψηφία. Κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου του κλάδου
Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής του ΟΓΑ, η απόφαση της οποίας προσβάλλεται με αίτηση
ακύρωσης.

1.14.-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙΖΩΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟ

Με την απόφαση 1213/2007 Σ.τ.Ε (ΟΛΟΜ) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Κρίθηκε
ότι Οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63
του ν. 1892/1990, καθ΄ ο μέρος με αυτήν δεν προβλέπεται ότι σε
περίπτωση θανάτου της μητέρας, τη σύνταξη δικαιούται να λάβει ο επιζών
σύζυγος, ο οποίος έχει την ευθύνη διατροφής των τέκνων, αντίκειται στα
άρθρα 4 και 21 του Συντάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες