Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ - ΤΣΟΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κυρίας ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ Γ.
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 Μελέτη του φαινόμενου της συντροφικής βίας και ειδικότερα εκείνης των γυναικών ενάντια στους άνδρες συντρόφους τους.
 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το βαθμό επιθετικότητας της γυναίκας προς τον σύντροφό της στα πλαίσια της συμβίωσης, το είδος της κακοποίησης (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική) που ασκεί μια γυναίκα προς τον σύντροφό της, την έκφραση επιθετικότητας σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες .
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Να εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος της βίαιης συμπεριφοράς σε επίπεδο σωματικό, σεξουαλικό, συναισθηματικό από την γυναίκα προς τον άνδρα.
Να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς τις διαφορετικές μορφές του φαινόμενου της συντροφικής βίας.
Να μελετήσει την συχνότητα των βίαιων επιθέσεων μέσα στην συντροφική σχέση και ειδικότερα της γυναίκας προς τον άνδρα.
Να διερευνήσει το ρόλο της αυτοεκτίμησης στην άσκηση και στην υποδοχή των διαφορετικών μορφών συντροφικής βίας στα πλαίσια της συμβίωσης.
Να διερευνήσει τον ρόλο των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στην άσκηση μορφών βίας στα πλαίσια της συμβίωσης.
Να διερευνήσει το ρόλο των παιδικών εμπειριών ενδοοικογενειακής βίας στην άσκηση και στην υποδοχή της συντροφικής βίας κατά την ενήλικη ζωή.
Να μελετήσει τον βαθμό συσχέτισης του τρόπου ζωής (τρόποι διασκέδασης, συμμετοχή σε σπορ, συχνότητα εκκλησιασμού, συνήθειες όπως κάπνισμα, αλκοόλ ή άλλες ουσίες) με την άσκηση συντροφικής βίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
 ΕΠΙΘΕΣΗ - η πράξη κατά την οποία ένα άτομο ασκεί τη δύναμή του σε ένα άλλο άμεσα ή έμμεσα.
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - η πρόθεση ενός ατόμου να προκαλέσει σωματική ή ψυχική βλάβη σε ένα άλλο.
 ΒΙΑ - το μέσο με το οποίο εκδηλώνεται η επιθετικότητα.
σωματική (σωματικά τραύματα κ.λ.π.)
 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ συναισθηματική (ταπείνωση, απομόνωση, κ.λ.π.)
σεξουαλική (σεξουαλικός εξαναγκασμός κ.λ.π.)
 ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - κακοποίηση συντρόφων, παιδιών, ηλικιωμένων.
 ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΑ - κακοποίηση από έναν νυν ή πρώην σύντροφο.
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο πιο συχνός λόγος για επίθεση πηγάζει μέσα από συνθήκες αντιπαράθεσης σε συνδυασμό με χρήση αλκοόλ .
Η χρήση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών ουσιών συνδυάζεται με την άσκηση και την υποδοχή σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής βίας .
Γυναίκες που τελούν σε μεγαλύτερη συχνότητα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν μια από τις τρεις μορφές ενδοοικογενειακής βίας.
Γυναίκες που τελούν σε μεγαλύτερη συχνότητα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν μια από τις τρεις μορφές ενδοοικογενειακής βίας.
Άτομα που εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η νεαρή ηλικία , το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η κακή οικονομική κατάσταση συνδέονται με αυξημένη υποδοχή και άσκηση σεξουαλικής και συναισθηματικής βίας.
Τα παιδικά βιώματα ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια προέλευσης συνδέονται με αυξημένη υποδοχή και άσκηση σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής βίας .
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙA
Υλοποιήθηκε στην Ελλάδα (Νομός Αττικής)
Δείγμα 200 γυναικών ηλικίας 18-65 ετών
Οι ερωτώμενες έπρεπε να είναι παντρεμένες ή να συζούν με τον σύντροφο τους για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους .
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αποτελούμενο από πέντε μέρη:
Α) Κοινωνικό-δημογραφικές και κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές
Β) Εκτίμηση του Τρόπου Ζωής (σε κλίμακα τύπου Likert)
Γ) Συντροφική βία (σε κλίμακα τύπου Likert)
Δ) Η διερεύνηση των Εμπειριών Ενδο-οικογενειακής Βίας στην οικογένεια προέλευσης (σε κλίμακα τύπου Likert)
Ε) H μέτρηση της αυτοεκτίμησης (κλίμακας του Ronsenberg 1965)
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ
 «Σύμφωνα με δείγμα 450 γυναικών (Νational Family Violence Survey 1985), οι γυναίκες πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 6% ασήμαντων και 5% σοβαρών επιθέσεων το χρόνο (Straus,1997).
Στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν (πίνακας 2) μόνο το 2,5 % δηλώνει ότι ασκεί πράξεις σωματικής βίας (γρατζούνισμα, χαστούκισμα) συχνά ή πολύ συχνά. Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 0,5% δηλώνει ότι ασκεί συχνά ή αρκετά συχνά στο σύντροφο τους ακραίες πράξεις σωματικής βίας όπως γρονθοκόπημα , κάψιμο , κόψιμο.
Υπάρχει σημαντική θετική σχέση μεταξύ της άσκησης Σωματικής Βίας και του παράγοντα Sport Interests .( Β = 0,038 και p = 0,015). Επομένως γυναίκες που υιοθετούν έναν αθλητικό τρόπο ζωής έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναφέρουν ότι ασκούν στον σύντροφο τους κάποιου είδους μορφή σωματικής Βίας.
Υπάρχει αρκετά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των παιδικών εμπειριών οικογενειακής Βίας και της άσκησης σωματικής Βίας σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. (Β = 0.166 και p = 0,055). Επομένως γυναίκες που βιώσαν ενδοοικογενειακή βία κατά τα παιδικά χρόνια είναι περισσότερο πιθανό να αναφέρουν ότι ασκούν σωματική βία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες