Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

EQUAL PARENTS (JOINT CUSTODY) -- ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)

EQUAL PARENTS (JOINT CUSTODY) -- ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)

Divorced Parents are never a Single Woman or a Single Man!!
The 2 examples below, comes from a Daughter, and also from a Divorced Mother.

Daughter of Equal Parents: 'I wouldn't have had it any other way'
"I wouldn't have had it any other way. This essay is a thank you note to my parents, an attempt to express my gratitude that they made that unusual decision fifteen years ago. The [Joint Custody] arrangement they created established stability, maintained our routine, and most importantly, preserved our relationships with both parents."

Mom: Divorce Doesn't Make You a Single Parent
"My son's dad and I split up when I was three months pregnant, so I always called myself a single mom or single parent. After a contentious custody battle; ending with shared custody, our relationship mellowed and our goal was to be Team Nick; to make sure our son was happy, healthy and above all else, Safe!!.
"My son's dad died unexpectedly in January. He was 53 years old. I realize now I was never a single parent...I miss him more than I ever imagined, but more than anything, I miss having a partner in worry. The key element of our relationship was probably having someone to share the fear and constant concern, without having to explain why.
George Karavidas
(Psychologist-Writer, Life Long Martial Artist)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες