Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Η Ελληνική Οικογένεια, του Δ. Γεώργα


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Δημήτριος Γεώργας, Ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/f5.pdf 

Οι αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της ελληνικής οικογένειας αποτελούν πια ένα
γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Έχουν διαπιστωθεί από τον απλό πολίτη,
από τις μελέτες των ειδικών της οικογένειας και από τα μέσα επικοινωνίας. Φαινόμενα, όπως
αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών στις αστικές περιοχές,  η υπογεννητικότητα, τα
ναρκωτικά, η βία, τα διαζύγια, οι άγαμες μητέρες, η μοναξιά, η κατάθλιψη, η
εγκληματικότητα κ. ά. έχουν οδηγήσει πολλούς να μιλούν για «κρίση της ελληνικής
οικογένειας» και ορισμένοι, για τη διάλυσή της.
Το κεφάλαιο που ακολυθεί χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: Το πρώτο μέρος, Ορισμός και
βασικά στοιχεία της οικογένειας παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της οικογένειας.  Περιγράφει
την σημαντική έννοια της προσαρμογής της οικογένειας στο οικολογικό πλαίσιο στο οποίο
επιβιώνει ο άνθρωπος και, επίσης, της προσαρμογής της οικογένειας στο μεταβαλλόμενο
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εκείνη ζει.
Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει την οικολογική ανάλυση της ελληνικής οικογένειας, με
βάση τη οικολογική και κοινωνική θεωρία.
Το τρίτο μέρος, «Κατά πόσο έχει αλλάξει η ελληνική οικογένεια;» παρουσιάζει
ερευνητικά δεδομένα για την ελληνική οικογένεια, δηλαδή, δημογραφικά στοιχεία για την
οικογένεια, ευρήματα για τις οικογενειακές αξίες και τα οικογενειακά δίκτυα.  
Το τέταρτο μέρος, Ομοιότητες και διαφορές της ελληνικής οικογένειας με τις
οικογένειες άλλων χωρών παρουσιάζει συγκριτικά ευρήματα για την οικογένεια άλλων
χωρών.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ορισμοί της οικογένειας. Συνέχεια:
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/family/f5.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες