Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Ο φίλος του ΣΥΓΑΠΑ Σκαρλακίδης, στην τηλεόραση της Ελβετίας

10vor10 vom 25.09.2012

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=9d5d7b71-e4f6-4ac2-abc2-c41cdc160bce
Für Väter, die bei einer Scheidung bislang vergeblich für die gemeinsame Sorge kämpften, bedeutet die neue Regelung in erster Linie einen Triumph. Doch das gemeinsame Sorgerecht kann auch Nährboden für neue Konflikte sein.Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες