Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Στις 6 Δεκεμβρίου, διαδηλώνουν, στο Βέλγιο

Bonjour à tous,

Pour faire entendre les difficultés de la rupture parentale et l’impossibilité de certains parents de Belgique à offrir lors de la fête de Saint Nicolas des cadeaux à leurs enfants, ils organisent un rassemblement devant la cellule stratégique du Ministre de la Justice à Bruxelles. Ils y distribueront bonbons et ballons.
SOS PAPA Belgique asbl s’associe à ce mouvement, par l’organisation d’une présence afin d’alerter la responsabilité judiciaire dans ces situations de ruptures familiales.
Nous aimerions également obtenir un entretien avec le Ministre de la Justice Annemie TURTELBOOM.
NOTEZ DANS VOS AGENDAS!!! JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 DE 10H00 À 12H00. VENEZ NOMBREUX!!!
BOULEVARD DE WATERLOO 115 – 1000 BRUXELLES
Amitiés, solidarités
Vincenzo
http://sospapa.info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες