Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Παγκόσμια Ημέρα Αποξένωσης, στη Θεσσαλονίκη 25 Απριλίου 2013, το Σύνδρομο PAS και ο ρόλος δικηγόρου

Εξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΓΑΠΑ, έκανε παρέμβαση. Την ίδια μέρα, καταδικάστηκε ο δικηγόρος Χρυσάφης Βουρουτζής σε έξι μήνες φυλάκιση. Είναι γνωστός από υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όπου δημιούργησε αποξένωση σε δύο παιδιά με τη δικομανία του, με τους ψευδομάρτυρες και την προαπάθεια επηρεασμού - απάτης της δικαιοσύνης επί 10 χρόνια. Εξάλλου, παλαιότερα, με την υπ. αρ. 6034/09 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης είχε καταδικαστεί αμετάκλητα στην ίδια υπόθεση για συκοφαντική δυσφήμιση του πατέρα και σημειώνεται στη δικαστική απόφαση:
Η υπ. αρ. 6034/09 απόφαση του Πολυμελούς Θεσσαλονίκης, (Κατά Βουρουτζή-Αρζόγλου), στη σελίδα αναφέρει: ‘.. Κατά τα λοιπά, οι έτερες διαδόσεις γεγονότων και ειδήσεων που έλαβαν χώρα από τη δεύτερη εναγόμενη (Αρζόγλου Καλλιόπη) είτε στα δικόγραφα ως αγωγικοί της ισχυρισμοί, είτε ως προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα των αγωγικών αιτημάτων της, έλαβαν χώρα σε μια προσπάθεια μείωσης της ηθικής οντότητας του ενάγοντος, έστω και με την επίκληση αληθών ειδήσεων και γεγονότων και εξύψωσης του δικού της ήθους και προσωπικότητας, ώστε να πετύχει τελικά μέσα από την σύγκριση των στοιχείων της ηθικής τους υπόστασης να αποβεί αυτή (η σύγκριση) σε βάρος του ενάγοντος και να του αφαιρεθεί η γονική μέριμνα και να του απαγορευθεί (πρωτίστως) το δικαίωμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του. Οι ενέργειες αυτές της δεύτερης εναγόμενης, έστω και εάν επιχειρείται να εμφανιστούν ως μια εναγώνια προσπάθεια μιας μητέρας να διασφαλίσει την ηθική ακεραιότητα των ανήλικων τέκνων τους, ώστε να θεωρηθούν ότι είχαν ως εφαλτήριο το δικαιολογημένο (μητρικό) ενδιαφέρον κατά την τέλεση των επί μέρους πράξεων δυσφήμισης, εντούτοις υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο, ακόμη και θεωρούμενες από το πρίσμα του έντονου, μακρόχρονου και ακραίου δικαστικού αγώνα, στον οποίο έχουν εμπλακεί ο ενάγων και η δεύτερη εναγόμενη. Η δε υπέρβαση του μέτρου αυτού γίνεται εύκολα αντιληπτή ειδικά από το γεγονός ότι η δεύτερη εναγόμενη φρόντισε, αντιδεοντολογικά και αντιδικονομικά και δίχως να δικαιολογεί οποιοδήποτε έννομο συμφέρον, να λάβει αντίγραφο του κατηγορητηρίου, με το οποίο παραπεμπόταν οριστικά ο ενάγων για να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο και προσκόμισε προς υποστήριξη αίτησής της για ανάκληση απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων στις 3/4/2005, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της κοινοποίησής του στον άμεσα και μοναδικά ενδιαφερόμενο, τον ενάγοντα, που είχε την ιδιότητα του κατηγορουμένου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβίαστα η εντύπωση ότι ο ενάγων έλαβε για πρώτη φορά γνώση του πλήρους περιεχομένου του σε βάρος του κατηγορητηρίου από τα στοιχεία του φακέλου της δεύτερης εναγόμενης στη μεταξύ τους πολιτική δίκη των Ασφαλιστικών Μέτρων. Το ανωτέρω στοιχείο είναι δηλωτικό της υπέρβασης της αναγκαιότητας του μέσου που αποσκοπεί στη διαφύλαξη του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος της δεύτερης εναγόμενης και καταδεικνύει την υπερβολή στην εκδήλωσή του. Αλλωστε, οι συγκεκριμένες ενέργειες της δεύτερης εναγόμενης, που σκοπούσαν κύρια στη μη χορήγηση στον ενάγοντα του δικαιώματος της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα του, κατόπιν σταθμίσεως του επιδιωκόμενου από τη δεύτερη εναγόμενη σκοπού και των εν γένει περιστάσεων της μεταξύ τους διαφοράς, κρίνονται ότι δεν ήταν το αναγκαίο και κατάλληλο μέσο για την απαγόρευση της επικοινωνίας του ενάγοντος με τα ανήλικα τέκνα του, στο μέτρο που από την επισκόπηση των δικογράφων της υπήρχαν επικαλούμενα από αυτήν πραγματικά περιστατικά, που ήταν προσφορότερα προς την επίτευξη του σκοπού της και πιο συναφή με τον σκοπό αυτό, ενώ οι συγκεκριμένες διαδόσεις των ειδήσεων και των γεγονότων, που αφορούσαν την εμπλοκή του ενάγοντος σε υπόθεση …….. Περαιτέρω, απάδουν ηθικά και οι ενέργειες του πρώτου εναγόμενου, που ενεργούσε ως πληρεξούσιος δικηγόρος της δεύτερης εναγόμενης στις δίκες που έλαβαν χώρα οι διαδόσεις των ειδήσεων και των γεγονότων που κρίθηκαν ως πρόσφορα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος, καθόσον μπορεί μεν αυτός να ενεργούσε κατόπιν σχετικών ρητών και σαφών εντολών της και δεσμευόμενος από το καθήκον υπεράσπισης των αγωγικών ισχυρισμών και θέσεων της εντολέως του, όμως λόγω ακριβώς της ιδιότητας του ως δικηγόρου, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι με τις νομικές του αυτές ενέργειες κινούνταν εκτός των ορίων του αναγκαίου και επιβεβλημένου μέτρου, καθόσον, για την ταυτότητα του νομικού και ουσιαστικού λόγου που αναφέρθηκε εκτενώς ανωτέρω, τα συμφέροντα της εντολέως του δεν εξυπηρετούνταν με ευπρέπεια, αλλά με αμετροπέπεια, που συνίσταται κυρίως στην από μέρους του προσκομιδή αντιγράφου του κατηγορητηρίου σε άσχετο προς την ποινική υπόθεση που αφορούσε το προσκομισθέν κατηγορητήριο, αστική υπόθεση, και μάλιστα σε χρόνο που αυτό δεν είχε λάβει καν δημοσιότητα και ειδικότερα σε χρόνο προγενέστερο της κοινοποίησής του προς τον άμεσα και μοναδικό, πέραν των πολιτικώς εναγόντων, ενδιαφερόμενο, τον ενάγοντα-κατηγορούμενο.…..’. Στην αγωγή γράφεται:

-Από το απολογητικό υπόμνημα που συνέταξε ο πρώτος εναγόμενος (Βουρουτζής Χρυσάφης, 223/8-1-07) και το πάθος του να υποστηρίξει με κάθε μέσον την δεύτερη εναγόμενη, όπου αναφέρει (και για το οποίο του έγινε η εν λόγω μήνυση) επί λέξει: σελ 9: «….Περεταίρω μέχρι και τους γέροντες γονείς της συζύγου μου επισκέφθηκε στο χωριό Σοφικό Εβρου και τους ‘ενημέρωσε’ όπως ενημέρωσε πολλές φορές και τη σύζυγό μου για τις δήθεν εξωσυζυγικές που διατηρώ με την πρώην σύντροφό του…» σελ 10: «Άλλη κατηγορία σε βάρος μου είναι ότι α) πολλές φορές χειροδίκησα εναντίον του ή ήλθα απειλητικά εναντίον του έξω από αίθουσες δικαστηρίων β) την 07/11/2005 όταν τελείωσε η δίκη φεύγοντας φώναξα στη δικαστή κυρία Τσιλιγκαρίδου: κυρία Πρόεδρε αυτός είναι ένας σάτυρος, γ) Στις 8,12 και 15 Δεκεμβρίου έξω από αίθουσα δικαστηρίου από πίσω τον ακούμπησα βίαια στη πλάτη και τον αποκάλεσα αλήτη και ότι θα τον γα…’ Εκεί βρισκόταν και η δικηγόρος του Ζωρδούμη Αγλαία δ) Τον Απρίλιο 2005 ενώπιον του Εισαγγελέως ποινικής δίωξης ήλθα απειλητικά εναντίον του με πρόθεση να τον χτυπήσω, είπα άσχημα λόγια, (Εισαγγελέας υπηρεσίας τότε ήταν ο κ. Κοσμίδης), ε) ότι πολλές φορές τον αποκάλεσα αλήτη, υποκείμενο και άλλες εκφράσεις που ανάγονται στη περιοχή του υποκόσμου και όλα αυτά εκτός αίθουσας δικαστηρίων και ενώπιον άλλων ανθρώπων (καφετέρια Αριστοτέλους στις 10/04/2005, καφετέρια δικαστηρίων στις 23/12/05, κτλ, στ) και ενώ επρόκειτο να εκδικαστεί ανακοπή κατάσχεσης – πλειστηριασμού της οικίας του, στο διάδρομο και ενώπιον του δικηγόρου Παπαγεωργιάδη Βύρωνα καθώς και του ασκούμενου του Μπαρώτση Αντώνη τον αποκάλεσα βιαστή και είπα ‘θα σου κόψω το λαρύγγι’ θα σε γαμήσω και τα παιδιά σου θα σου τα δίνω όποτε θέλω εγώ…….».
Όλα τα παραπάνω παραθέτονται δίχως σχόλια διότι επιβεβαιώνουν το ποιόν του εναγόμενου Βουρουτζή Χρυσάφη, καθώς και τον δόλιο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση ‘επιμέλεια’ και τις άνανδρες επιθέσεις εναντίον του πατέρα. Παράλληλα, ειδική γνωμάτευση ψυχολόγου που εξέτασε τα παιδιά γράφει οτι αυτά αισθάνονται άσχημα στο σπίτι της μαμάς διότι έρχεται άγνωστος αλλοδαπός που τον εμφανίζει η μητέρα ως φίλο του δικηγόρου της. Οι δύο (δικηγόρος-μητέρα) λένε συνεχώς οτι ο ένας ως δικηγόρος και η άλλη ως γυναίκα δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα από τη δικαιοσύνη. Ακόμα, για την άνανδρη επίθεση μέσα στα δικαστήρια:

Είναι ντροπή για μια μητέρα να ψευδομαρτυρεί εναντίον του πατέρα των παιδιών της με σκοπό την εξόντωσή του.
Μάλιστα, την είδε ο δικηγόρος Αστέριος Τόσκας και άλλοι να ζητά χρήματα από τον Βουρουτζή μέσα στα δικαστήρια και αυτός να τα δίνει. Στην κατάθεσή της, η Αρζόγλου ως ψευδομάρτυρας και ενώπιον δικαστηρίου αποκαλούσε τον δικηγόρο της Χρυσάφη, πράγμα που εξέπληξε τον κόσμο και τους δικαστές.
Τα παραπάνω ψεύδη των εναγόμενων αποδεικνύονται και στο από 17/02/09, υπ. αρ. 156/2009 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει, σελ. 13:  ‘…Όμως, λόγω του ότι εν λόγω δύο μάρτυρες (Αρζόγλου – Τρυφωνίδης) ανήκουν στο στενό επαγγελματικό περιβάλλον του κατηγορούμενου (Βουρουτζή) μάλιστα η πρώτη από αυτούς έχει μακροχρόνια και σφοδρή αντιδικία με τον εγκαλούντα, οι καταθέσεις τους είναι μειωμένης αξιοπιστίας, σε αντίθεση με τον μάρτυρα Δ.Ι., ο οποίος δε γνώριζε τον εγκαλούντα και στον οποίο ως εκ τούτου το Συμβούλιο δίνει μεγαλύτερη πίστη… Παραπέμπει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης το Χρυσάφη Βουρουτζή του Ζήση, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι στη Θεσσαλονίκη, στις 21.5.2007 με περισσότερες από μία πράξεις τέλεσε περισσότερα από ένα εγκλήματα και, ειδικότερα, ότι στον πιο πάνω αναφερόμενο τόπο και χρόνο: 1) Με πρόθεση προξένησε σε άλλον σωματικές κακώσεις και συγκεκριμένα στο διάδρομο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης γρονθοκόπησε στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος του τον εγκαλούντα Ν. Σ. του Χ., κάτοικο Θεσσαλονίκης, παράλληλα δε τον κλώτσησε και του προξένησε σωματικές κακώσεις, όπως αίσθημα μουδιάσματος στην περιοχή του αυχένα, άλγος των γονάτων, κάκωση αριστερής πχκ, κάκωση ισχύων άμφω, εκδορά αριστερού αγκώνα και κάκωση κεφαλής, στη συνέχεια δε έπιασε απότομα το ένα πόδι του εγκαλούντος με συνέπεια να χάσει αυτός την ισορροπία του και να καταπέσει στο δάπεδο και να υποστεί κάταγμα επίφυσης αντιβραχίου, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι με την παραπάνω ενέργειά του ενδέχεται ο εγκαλών να χάσει την ισορροπία του και να τραυματιστεί, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. 2) Προκάλεσε σε άλλον τρόμο και ανησυχία και συγκεκριμένα απεύθυνε τη φράση <θα σε σκοτώσω> προς τον ίδιο εγκαλούντα, με συνέπεια να προκληθούν σε αυτόν αισθήματα τρόμου και ανησυχίας. Και 3) πρόσβαλε την τιμή άλλου με λόγο και συγκεκριμένα εκστόμισε σε βάρος του ίδιου εγκαλούντος την προσβλητική για την τιμή και υπόληψή του λέξη <μαλάκα> ’.   Επίσης, γράφονται από τον πατέρα:
Το παραπάνω περιστατικό είναι, κατά τη γνώμη μου, μόνο ένα βήμα πριν την σχεδιασμένη από τους παραπάνω εναγόμενους ολική καταστροφή μου, μετά από την συκοφαντική μου δυσφήμιση για να πάρουν την επιμέλεια και να μου στερήσουν την επικοινωνία μου μ’αυτά-προσπάθησαν να δημιουργήσουν στα παιδιά μου το PAS, την οικονομική καταστροφή μου, από ψυχολογική καταστροφή των παιδιών μου εξ’αιτίας της έλλειψης πατέρα, από την άδικη ποινική μου καταδίωξη μετά από μηνύσεις εναντίον μου, μετά από τις παράνομες ενέργειες εναντίον μου στο χώρο εργασίας μου (παράνομη και ανήθικη θυροκόλληση, επιδόσεις, καταγγελίες, κτλ) και στην εφορία ή αλλού για την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική μου καταστροφή και το μόνο που απομένει είναι η φυσική μου εξαφάνιση,

Στις 10-01-2008 και όταν εκδικαζόταν στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάρου η υπόθεση ανακοπής του πλειστηριασμού, επανέλαβε ενώπιον όλων των παραγόντων και το ακροατήριο όλες τις προηγούμενες λεκτικές ύβρεις με θράσος και απειλές που είναι πλέον καθημερινές.  Το ίδιο και στις 10/08/09 κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου στο δικαστήριο Ασφαλιστικών μέτρων όπου ζητούσα την επιμέλεια των παιδιών μου.

Να σημειωθεί ότι ο πρώτος εναγόμενος (Βουρουτζής Χρυσάφης) έχει ήδη δικαστεί για παρόμοια αδικήματα εναντίον δεκαεξάχρονου, στο Τριμελές (Ειδική δοσιδικία).


Το φύλο 10 της εφημερίδας ΓΟΝΕΙΣ & ΠΑΙΔΙ: 
Αλλες δημοσιεύσεις: 

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
http://elawyer.blogspot.com/2005/10/1997.html
http://dedikasmenos.blogspot.gr/2008/02/blog-post_4555.html
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ 1-2-2008 Καταγγελια Συλλογος
Δημ Υπ. 3-1-2008 Καταγγελια νέοι δικηγόροι, κτλ.
http://dedikasmenos.blogspot.gr/2008/02/blog-post_4555.html
http://www.elliniko-fenomeno.gr/?cat=19&paged=2

2 σχόλια:

stratos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΠΟΛΙΤΗΣ είπε...

O 'Stratos' ή ο 'Παπαδογιάννης' ή ο 'Αθανάσιος' ή ο Στυλιάδης να είναι σίγουροι για την παραδειγματική τους τιμωρία.

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες