Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Ιδιοτυπος μεταναστης για την Ελληνικη Δημοκρατια, χωρισμένος άνδρας


Με την πραξη  374/13/2-4-2013  του  Εισαγγελεα  Αρείου  Πάγου   κλήθηκα να  παραστώ  ως  αναιρεσείων  κατά  της  αποφασης  75/2013  Τριμελούς  Εφετείου  Πλημμελημάτων  Δυτικής  Στέρεας  . Η  κλήση  μου  επιδόθηκε  στις  15-4-2013 .
   Την  από  20-3-2013 δήλωση   αναίρεσης  συνέταξα  ο  ίδιος  χωρις  την  συνδρομή  δικηγόρου  ως  είναι  δικαίωμα  μου ,  καθώς  και  σε  όλη  την διαδικασία  της  διωξη  μου  υπεράσπισα  ο  ίδιος  τον  εαυτό  μου   .
  Για  την  παράσταση  ενωπιον  του  ποινικού    δικαστηρίου  του  Αρείου  Πάγου  συμφωνα  με  τον  εσωτερικό  δίκαιο  προβλέπεται  η  παράσταση  με  συνήγορο  υπεράσπισης ,  ενώ  η  Ελληνική  Δημοκρατία  έχει  δεσμευτεί  να σέβεται    το δικαίωμα  μου  συμφωνα  με  το  αρθρο  6  περιπτωση  3 εδάφιο  γ της  ΕΣΔΑ ,  όπως  υπερασπίσω  ο  ίδιος  εαυτόν    ή  σε περιπτωση  που  δεν  διαθέτει τα  μέσα  να  πληρώσει  συνήγορο  να  μου  παρασχεθεί  τέτοιος   δωρεάν , όταν  τούτο  ενδείκνυται  υπό  του  συμφέροντος  της  δικαιοσύνης  .
    Ο  ίδιος  θα  προσπαθήσω  να  είμαι  παρών  , αφου  αυτό  ενδείκνυται  για  το  συμφερον  της  δικαιοσύνης  ,αλλα  και  υπεράσπιση  δικαιώματος  μου ,   πλην όμως  οι  ρυθμίσεις  των  Νόμων  , που  έχει  θεσπίσει  η  Ελληνική  Δημοκρατία   δεν  επιτρέπουν  στον  Δικαστή  να  ακουστώ χωρις  την  παράσταση  συνηγόρου .  Για  μένα  είναι  αποδεκτό  να  υποστώ  τις  συνεπειες και  χωρις  την  παράσταση  συνηγόρου  ,  αφου  πλέον έχω  αποδεχθεί και  δηλώσει  ότι  δεν  θέλω  να  ανήκω  στον  Λαό  στο  όνομα  του  οποίου  τόσα  έχω  υποστεί ,  αλλα  υπερασπίζω  τις  θέσεις  μου  μόνο  με  βάση  τις  διεθνείς  Συμβάσεις ,   που  έχει  υπογράψει  και  έχει  δεσμευτεί να  σέβεται  η  Ελληνική  Δημοκρατία  .
Επειδή  από  τις  περιστάσεις  και  από  τα  όσα έχω  υποστεί  από  όργανα  του  Ελληνικού  Δημόσιου στο  όνομα  του  Ελληνικού  Λαού   ,   δεν  έχω  να  καταβάλω  οιοδήποτε  ποσό  πολύ  δε  περισσότερο  να  καταβάλω  όχι  μόνο  την  ελάχιστη  αμοιβή  ,  αλλα  τα  χρηματικά  ποσά  που  αποτελούν  δημοσιο  χρήμα  από  την  διαδικασία  αυτή .
Επειδή  δίδεται  όμως  το  δικαίωμα  στα  όργανα  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  να  εξετάσουν  να  μου  παρασχεθεί  δωρεάν  συνήγορος  , όταν  αυτό  ενδείκνυται  υπό  του  συμφέροντος  της  δικαιοσύνης    και   ως  θέλουν  τα  όργανα αυτής   να    εκφράζουν   στο  όνομα   του    Ελληνικού  Λαού ,  δίδω  με  την  αιτηση μου  αυτή  το  δικαίωμα  .
Επειδή  συμφωνα  με  το  διεθνή  Σύμβαση που  κυρώθηκε  με  το  νδ 53/1974  ως  έχει  τροποποιηθεί  με  το  ν  2400/1996  , και  στο  αρθρο  6  περιπτωση  3  εδάφιο  γ   αναφέρεται  στο  συμφερον  της  δικαιοσύνης    και  για  να  μην  υπάρχει  οιαδήποτε  περιπτωση  για  την  Ελληνική  Δημοκρατία  ότι  εξ  υπαιτιότητας  μου  δεν  εξέτασαν  τα  όργανα  της  την  ακυρότητα  της  αποφασης  αυτής ζήτησα


 Α)  ο  Εισαγγελεας  του  Αρείου  Πάγου ζήτησα  την  ασκηση  αναίρεσης  με  αιτηση  μου  αριθμός  πρωτοκόλλου  328/22-2-2013  Εισαγγελιας  Εφετών  Δυτικής  Ελλάδος  με  την  διάταξη  του  άρθρου  505  παράγραφος  2
Β)  έκανα δήλωση  αναίρεσης κατά  το  αρθρο 505  παράγραφος  1   ενωπιον  της  Γραμματέως  του  δικαστηρίου  αριθμός  καταθεσης  1/2013  αιτηση  αναίρεσης  Τριμελούς  Εφετείου  Δυτικής  Ελλάδος   .
  Για  να  μπορει   το  Δικαστηριο του   Αρείου  Πάγου  να  εξετάσει τους  προβαλλόμενους    λόγους  ακυρότητας  του  τίτλου  -  απόφαση 75/2013  Τριμελούς  Εφετείου  Δυτικής  Ελλάδος και να  μην  απορρίψει   αυτή  ως  ανυποστήρικτη , όφειλε  να  έχει  την  δυνατότητα  της  αυτεπάγγελτης εξουσίας    εξέτασης της  αποφασης    για  τήρηση  του  Νομου με τα  όσα  αυτή  περιέχει  και  εφ  όσον  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  αυτεπάγγελτης ακύρωσης    της  αποφασης   και  βεβαιώσει ρητά  για  αυτό   , να  απορρίψει  την δήλωση  αναίρεσης  ως ανυποστήρικτη . 
Σας  καταθέτω  την  παρούσα  αιτηση για  παροχή  Νομικής  βοηθείας   με  σκοπό  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  συνέχισης της  διαδικασίας από  το  δικαστηριο   και  εξέταση  από  το  δικαστηριο  των   προβαλλόμενων   λόγους  από  μένα  κατά της  75/2013  Τριμελούς  Εφετείου Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδος    για ακύρωση    αυτής .
Επειδή  με τα  όσα  εχουν  επιβληθεί από  τα  όργανα του  Κράτους  ,  ο  ίδιος  θεωρώ  πλέον   τον  εαυτό  μου   ως  μετανάστη  σε  αποικία  Ελαστανδι  Γκουανταναμο ,  αναγνωρίζω  δε  την  δικαιοδοσια των  οργάνων  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  για  το  πρόσωπο  μου ,  αφου  μένω  στον  τοπο  αυτό έχοντας  νόμιμη  διαμονή  που  είναι  εντος  Ευρωπαϊκής  Ένωσης   και  διεκδικώ  τα  δικαίωμα  μου  με  βάση  τις  διεθνείς  συμβάσεις  ,  που  υπερισχύουν  του  Συνταγματος και  των  εσωτερικών  Νόμων .
  Το  αντικείμενο  της  δίκης  στο  ακυρωτικό  Δικαστηριο  του  Αρείου  Πάγου  είναι  η  ακύρωση της  αποφασης  75/2013  Τριμελούς  Εφετείου  Πλημμελημάτων σε  καταδίκη  φυλάκισης  ενός  έτους  και  στα  δικαστικά  έξοδα  600  ? ,  για  ψευδη  καταμήνυση  του  δικηγόρου  Παναγιώτη  Παπαχρηστου  ,  όταν  οι  διαταξεις  των εισαγγελικών  αρχών   που  εξέτασαν  έγκληση  μου   δεν  μου  επέβαλαν  δικαστικά  έξοδα  λόγω  δόλου  .
Στον  πρώτο  λόγο  αναίρεσης  αναφέρομαι  στην  κακη  σύνθεση  του  δικαστηρίου αρθρο  171  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομία .  
Το  δικαστηριο  απέρριψε  δήλωση  αποχής  δικαστικού  λειτουργού και  οφείλει  να  κριθεί  αν  οι  λόγοι  που  προβλήθηκαν  κάλυπταν  την  συγκεκριμένη  υπόθεση.      Όταν  προτάθηκε στην  ακροαματικής  διαδικασία   ο  ισχυρισμός  από  τον  μάρτυρα  κατηγορίας   , ότι  ο  ίδιος  υποστηρίζω  ότι  ο  εν  λόγω  δικαστικός  λειτουργός  κατάρτισε την  απόφαση  383/2001  Μονομελούς  Πρωτοδικείου   Αγρινιου ,   που  πρέπει  να  κριθεί  για  την  πλαστότητα  της   , ο  ίδιος  δεν  κατέβηκε  από  την  έδρα  , αλλα  συνέχισε  να μετέχει  στην  σύνθεση  του  δικαστηρίου χωρις  να  εξεταστεί  την  πλαστότητα αυτή .
  Ο  δεύτερος  λόγος  αναίρεσης  αναφέρεται  στην καταγραφή   των  πρακτικών με  φωνοληψία  που  αιτήθηκα  με  γραπτό  αιτημα  μου και  ενώ  προβλέπεται  από  το  αρθρο  142  παράγραφος  1  η  καταγραφή  με  φωνοληψία  ,  το  δικαστήριο  αποφάνθηκε  ότι  δεν  προβλέπεται  από  το  Νόμο  βεβαιώνοντας αναληθώς  ,  αντίθετα  από  αυτό  που  προβλέπει  ο  Νόμος  .
Από  τα  όσα  περιέχει  η ως άνω  απόφαση  προσβάλω  αυτή  ως  πλαστή   , αλλα και  από  τις  αντιφάσεις  και  αοριστίες      καθίσταται  αδύνατος  ο  αναιρετικός  έλεγχος  αυτής.
Στην  διαδικασία του  δικαστηρίου  πρόσβαλα  έγγραφα  που  συνέταξε  ο  δικηγόρος  Παναγιώτης  Παπαχρηστος  ως  πλαστά ήτοι  τις  επιταγές  προς  πληρωμή  από  25-2-2002 , 6-12-2002  , 5-3-2003  .  Μάλιστα  επειδή  ο  πρόεδρος  του  δικάζοντος  δικαστηρίου δεν  είδε  τίποτα  το  παράξενο  στην  από  5-3-2003   επιταγή  , περιέλαβα   αντίγραφο της   στην  αιτηση  αναίρεσης ,  όπου  θα  μπορούσε  να  είναι  και  οιοδήποτε  ακαθαρσίας φωτοτυπία  και  να  γινει  δεκτός  ως  τίτλος  του  Ελληνικού  Δημοσίου  Στο  όνομα  του   Ελληνικού  Λαού . Μετά  από  αυτό  εκτίμησα  την  διαδικασία  ως  συνέχεια  της  λεηλασίας  του  εκπλειστηριάσματος και  μένει  να  δω    μέχρι  που  φτάνουν  τα  όργανα  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας .
   Για  την  τροποποίηση του  Νομου   για  ηχογράφηση  πρακτικών  στην  δίκη   ,  εκτιμώ  ότι  ειχα  κάποια  συμβολή  ,  αφου  μετά   από  24-8-2010  αναφορά  μου στην  Κυβέρνηση , περί  τις  3-4  ημέρες  μετά  ,    ο  Υπουργός   Δικαιοσύνης  ανακοίνωσε   δημοσια  ότι  η  καταγραφή  των  πρακτικών  στα  δικαστήρια  θα  γίνεται  με  ψηφιακά    μέσα  .  Στην  αναφορά  μου  αυτή   κατέγραψα   όσα συνέβησαν  στις  18-6-2010  και  30-6-2010  ενωπιον  δικαστηρίων  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  δεν  μπορούσα  να  τα  υποστηρίξω  παρά  μόνο  να  τα  διηγηθώ  ως  περιστατικά  που  συνέβησαν  στην  αποικία  Ελαστανδι  Γκουανταναμο . Οι δίκες αυτές  ήταν   διώξεις     συναφείς  με  την  παρούσα και  συμπληρωματικές  .   Βέβαια  σχηματίσθηκε  δικογραφία  από  την  διαβίβαση  αυτής  από  τον  Υπουργό    στον  Εισαγγελεα .  Την    εξέτασε  πρόσωπο του  οποίου  πραξεις  περιγράφονταν ,  ωστόσο    εξέτασε τις  πραξεις  του  και   δεν  κρίθηκε   τίποτα  το  επιλήψιμο από  κανένα παρά  την  προσφυγή  μου  .   Την εκδοθείσα    διάταξη  ,  εκτιμώ  ότι   δεν  την  διαβιβάσανε  και  στον  Υπουργό Δικαιοσύνης  ο  οποίος  ζήτησε  την  εξέταση  της  αναφορας  μου από  τον  αρμόδιο  Εισαγγελεα  .
Με τον τρίτο  λόγο  αναίρεσης  για  την  πολιτική  αγωγη  δεν  απάντησε  σε  έγγραφο  αιτημα  μου  για  την έγκριση  της  νομιμότητας   παράσταση  του  συνηγόρου  πολιτικής  αγωγής  Φώτη  Στρανομιτη  στο  δικαστηριο στις  21-3-2013 ,  χωρις  να  αποφανθεί  για  την  πλαστότητα  και  να  κηρύξει  αυτή   , της  από  24-3-2003  εφεσης   κατά  της  αποφασης  7/2003  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου   Αγρινιου και  ενωπιον  του  πολυμελούς  πρωτοδικείου  Αγρινιου ,  που κατάρτισε  και  κατέθεσε  χωρις  πληρεξούσιο  και  χωρις  την  καταβολη  παρακράτησης  φόρου  και  ασφαλιστικών  εισφορών  χρηματων  δημόσιου  συμφέροντος  .
Με  τον  τέταρτο  λόγο  αναίρεσης  αναφέρομαι  στο  ότι  το  δικαστηριο  με  την  απόφαση  του  δεν  απάντησε  σε  έγγραφο  αιτημα  μου  σχετικά  με  τη  κατάθεση  του  μάρτυρα  κατηγορίας    μετά  όρκου .
Με  τον  πέμπτο  λόγο  αναίρεσης  αναφέρομαι  στην  παράλειψη  του  δικαστηρίου  της  καταγραφής  και  της  απάντησης  ακυροτήτων  που  προβλήθηκαν  ενωπιον  του   , που  αποδεικνύουν  ότι  μετά  τον  πλειστηριασμό  του  μεριδίου  ακίνητου  μου  καθ  υπέρβαση  της  δικαιοδοσίας  των  οργάνων  του  Ελληνικού  Δημόσιου και  της  λεηλασίας  της  περιουσίας  του  προσώπου  μου  ,  πραξεις  ,  κατά  την  εκτίμηση  μου  οργανωμένου  οικονομικού  εγκλήματος   , που  καλύπτει  το  Ελληνικο  Δημοσιο  και  τα  όργανα  αυτου ,  αλλα  και  την  απόκτηση αυτου  από  το  δημοσιο  πρόσωπο  κατά  τον  πλειστηριασμό ,  που  δεν  είχε  δικαίωμα  να  αγοράσει αρθρο  533 ΑΚ .  Οι  ακυρότητες  οφείλει  να  κριθούν και  ως  πραξεις  για  την  εξαπάτηση  αρχών  και  δικαστηρίων   για  την  διωξη  μου  που  εξετάζεται  .   Αφου  για  τις  κατατεθείσες  εγκλήσεις  μου  ασκούσαν  διώξεις  για  άλλη  πραξη  από  την  καταγγελλόμενη  και  αθώωναν  τα  δικαστήρια  και εξ  αυτου  ασκούσαν  διώξεις  για  όσες  πραξεις  περιέγραφα  ως  αξιόποινες  καθώς    ανέφερα  και  εγκαλούσα .   
     Επειδή  είναι  δικαίωμα  μου  να  προσβάλω  και  οποιοδήποτε  έγγραφο ως  πλαστό  και  ενωπιον  του  Αρείου  Πάγου ,  προσβάλω  ως  πλαστό  το  δημοσιο  έγγραφο  που  περιλήφθηκε  με  το  κύρος  της  αποφασης  320/2012 Ειρηνοδικείου  Αγρινιου σχετικό  με τις  πραξεις  του  μάρτυρα  κατηγορίας  , με  τους  λόγους  που  προβλήθηκαν  ενωπιον του  δικαστηρίου  και  δεν  προκύπτει  από  τα  πρακτικά  της  υπόθεσης  ,  ενώ  προκυπτει  από  τα  έγγραφα  που  κατεθεσα  και  περιλήφθηκαν  στην  απόφαση  .  Επισης    πρόσβαλα  για  πλαστότητα  και  ζήτησα  την  κήρυξη  ως  πλαστών  των επιταγών  προς  πληρωμή  που  σύνταξε   ο  δικηγόρος  Παναγιώτης  Παπαχρηστος , για  να  προκυπτει  μη  επιτρεπόμενη    είσπραξη  χρηματων   από  τον  μάρτυρα  κατηγορίας , αφου     δεν  μπορούσε  να καταρτίσει  αυτές  και  να   εισπράξει αμοιβή   δημοσιο  πρόσωπο με  βάση  την  εκκαθαρισμένη  αξία  του  τίτλου   ήτοι  επιταγής  προς  πληρωμή  με  ημερομηνία   25-2-2002  ,  ενώ  ο  εκτελεστός  τίτλος  εάν  ήθελε  θεωρηθει  με  άξια  ήταν  υπερκαλυμμένος  αν  και  ανταποκρίθηκα  στην  αξίωση  καταβάλλοντας  στο  ταμείο  παρακαταθηκών  και   Δανείων  έδωσε  εντολή  για  κατάσχεση και  εισέπραξε  αμοιβές ,  για  την  εντολή  κατάσχεση  και συνέχισης   προγράμματος  πλειστηριασμού ,  επιταγή  προς  πληρωμή  με  ημερομηνία  6-12-2002  βεβαιώνοντας αναληθώς   ότι  έχει  στα χέρια  του  τίτλο  εκτελεστό   ενώ  αυτός  ήταν  κατατεθειμένος  στην  υπάλληλο  του  πλειστηριασμού και  αφου μετείχε  αντικανονικά   αγόρασε  στον  πλειστηριασμό το  μερίδιο  ακινήτου  αφου  ως  δημοσιο  πρόσωπο  αυτου   δεν  επιτρέπεται να  αγοράσει   από  το  Νόμο ,  μετά  τον  πλειστηριασμό  συνέταξε  την  από  5-3-2003  επιταγή  προς  πληρωμή  επικαλούμενος  τον  τίτλο  εκτελεστό  και  βεβαιώνοντας  αναληθώς  ότι  έχει  στα  χέρια  του  τίτλο  εκτελεστό   έθεσε την  επιταγή  κάτω  από  φωτοτυπία  του  εκτελεστηριου  τύπου ως  περιλαμβάνεται  στην  δήλωση  αναίρεσης .
 Την  από  5-3-2003  επιταγή πληρωμή   ο  πρόεδρος  του  δικαστηρίου  την  βρήκε  εντάξει ,  δεν  απευθύνθηκα  στο  δικαστηριο  αφου  μετείχε  δικαστής  που  είχε  δηλώσει  αποχή  η  οποία  απορρίφθηκε  ,  αφου  εκτίμησα  την  κατάσταση ως  συνέχεια  της  μετά  τον  πλειστηριασμό    λεηλασία  ,  η  οποία  συνεχίσθηκε  και  ενωπιον  του  δικαστηρίου .
  Με  τον  έκτο  λόγο  αναίρεσης  αναφέρομαι  στην  επιβολή  υποχρέωσης  δικαστικων  εξοδων  χωρις  να  εχουν  τηρηθεί  οι  τυπικές  προϋποθέσεις  για  την  κήρυξη  της ενοχής  μου  και  της  καταδίκης  μου  στα  δικαστικά  έξοδα  ποσου  600,00  ?  που  είναι  συνέχεια  της  λεηλασίας  . Με  την  διαδικασία του  πλειστηριασμού  ,  που  ακολούθησε  η  Δημοκρατία  της  Ελληνικής   Δημοκρατίας  μπορει  να  εκπαιδεύει  γενίτσαρους  ,    με όργανα  της   και  να  διαμορφώνει  χαρακτήρες   , που  να  μην  ασκούν  το  δικαίωμα  τους  , όταν  τους  αδικεί  ο  κρατικός   λειτουργός σε  ένα  πελατειακό  σύστημα  ,  γι  αυτό  με τις  διώξεις  μου  και  καταδίκες  μου εκτιμώ  ότι συνέβαλαν  την  υποταγή  των   γενίτσαρων  σε  αυτούς πέραν  των  ευθυνών  τους   .  Με  τον  από  26-2-2003    δημοσιο  αναγκαστικό  πλειστηριασμό  που  δεν  τηρεί  καμία  προϋπόθεση  του  Νομου  και  την  αφαίρεση  χρηματων  από  το  εκπλειστηρίασμα  στο  όνομα  ανήλικων  τέκνων  ,  έχουν   βάλει  την  ταμπέλα  του  κλεπταποδόχου σε  αυτά  και  με  όσα  συμβαίνουν  τα  πιέζει (  να  είναι  θρασίμια  και  γενίτσαροι , πειθήνια  όργανα  )  αλλα και  να  αποδεχθούν    να  είναι  στο  περιθώριο  ,  να  αποδεχτούν  να  είναι ουσία  κλεπταποδόχοι  εκπαιδευμένοι  από  τα όργανα της και  για  τον  λόγο  αυτό εχουν  καταβάλει  προσπάθεια   να  αφανίσουν  τον  φυσικό  τους  πατέρα και  στα  πλαίσια  αυτά  είναι  και  η  καταδίκη  μου   με  την  αναιρεσιβαλομενη για  την  παρασιώπηση  των  πράξεων  λειτουργών  που  μετέχουν  στα  όργανα  της . 
Τα  όργανα  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  μέχρι  σήμερα    καλύπτουν  οργανωμένο  οικονομικό  έγκλημα  σε  βάρος  του  προσώπου  μου  και χρησιμοποιούν  της  ποινική  διαδικασία   για  εκφοβισμό  μου  και  την  αφανιση  μου  ,  επέβαλαν  και  την  διωξη  και  καταδίκη  μου  με  την  ως  άνω  αναιρεσιβαλλομενη  απόφαση  .
     Δεν  αποδέχομαι  να  ανήκω στον  Ελληνικο  Λαό  ,  στον  τοπο  του  οποίου  μένω  και  έχει  δικαιοδοσια  για  το  πρόσωπο  μου  , τα  όργανα   αυτου  του  Κράτους    , έχουν   επιβάλει  συνθήκες  ,  μετανάστη  σε  αποικία  Ελαστανδι  Γκουανταναμο   ,  αποδέχομαι  να  υπερασπίζω ως  μετανάστης  τα ανθρώπινα   δικαιώματα  μου  .
Υποβάλω  το  αιτημα  μου  ηλεκτρονικά και  ζητώ   όλα  τα  στοιχεία  να  αντληθούν ηλεκτρονική  μορφή  , αφου  το  Ελληνικο  Δημοσιο  έχει  την  υποδομή  αυτή (  θα υποβάλω και  έντυπα  αυτά ) .
Η  αιτηση  μου  αποστέλλεται  και  στην  Κυβέρνηση  για  να  λαμβάνει  μέτρα  και για   την  προστασία  μου  ως  μετανάστη  , να  με  περιλάβει  δε  σε  ιδιαίτερη  υποκατηγορία  των  μεταναστών  ,  που  κατοικώ  στον  τοπο  δικαιοδοσίας  της  ,  που  υπάγεται  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 
Ζητώ  να   κάνετε  δεκτό  το  αιτημα  μου    για  το  ορισμό  συνηγόρου  υπεράσπισης   3  εδάφιο  γ  της  ΕΣΔΑ ,  γιατι  εκτιμώ  ότι  ενδείκνυται  υπό  του  συμφέροντος  της  δικαιοσύνης  , για  να  δω  μέχρι  που  μπορούν  να  φτάσουν  τα  όργανα  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας. Σεραφείμ Τομαράς, Αγρίνιο, Απρίλιος 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες