Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Θέμα : Ανάγκη αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, για άρση των ανισοτήτων μεταξύ των διαζευγμένων ζευγαριών .

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ :  YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Θέμα :  Ανάγκη αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού της  νομοθεσίας, για άρση των
              ανισοτήτων μεταξύ των διαζευγμένων ζευγαριών .

Κύριε Υπουργέ,

οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, έχουν συνέπειες όχι μόνο στην οικονομία, τους θεσμούς και τα άτομα, αλλά έχουν επιφέρει την πλήρη εξαθλίωση στην συνοχή των οικογενειών, εκτοξεύοντας τα διαζύγια  και εξαθλιώνουν τις παραδοσιακές ελληνικές οικογένειες.

Οι λόγοι  που οδηγούν σε αδιέξοδο τα διαζευγμένα ζευγάρια στη χώρα μας είναι πολυπαραγοντικοί.  Επιπροσθέτως, λόγω της δυσκολίας εφαρμογής των νόμων καθώς και της άνισης μεταχείρισης πατεράδων - μητέρων από τα ελληνικά δικαστήρια, επιφέρουν πλήρη ανισορροπία και διαταραχή της ψυχολογίας πολλών παιδιών διαζευγμένων ζευγαριών.

Υπάρχει  ανάγκη άμεσης  θεσμοθέτησης: α)οικογενειακών δικαστηρίων, β) ειδικού οικογενειακού διαμεσολαβητή, γ) τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έτσι ώστε, στις δίκες οικογενειακού δικαίου να καταθέτουν υποχρεωτικά και οι διάδικοι γονείς και έτσι το Δικαστήριο συνεπικουρούμενο από ειδικούς επιστήμονες ( Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς) να συνεκτιμά ακριβοδίκαια την προσωπικότητά τους και τη δυνατότητά τους, να ασκήσουν γονικά καθήκοντα.

Παράλληλα, κοινό αίτημα είναι, η νομική κατοχύρωση και εξίσωση σε θεσμικό επίπεδο, της μητρότητας με την πατρότητα προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προτύπων, έτσι ώστε ο δικαστής αμερόληπτα πάντα να αποφασίζει όχι με βάση τα στερεότυπα και το φύλο.

Άλλη σημαντική αλλαγή που προτείνεται, είναι, στην επιδίκαση της διατροφής να θεσπιστούν περισσότερα κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και τις δυνατότητες των γονέων (Φορολογική δήλωση, περικοπή εισοδήματος λόγω μνημονίων, πραγματική οικονομική δυνατότητα κάλυψης της διατροφής κ.ά).

Ερωτάστε :
1.    Υπάρχει η πολιτική βούληση  εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου προς την κατεύθυνση  όλων των παραπάνω περιγραφόμενων υφιστάμενων ατελειών του ;

2.    Μελετάται η θέσπιση  οικογενειακού διαμεσολαβητή, ο οποίος πέραν των διαζυγίων θα επιλαμβάνεται την επίλυση των επιμέρους διαφορών των υποθέσεων αυτών, όπως: α) πρόβλεψη ειδικής ποινικής διάταξης για την με πρόθεση παρεμπόδιση της επικοινωνίας του ενός γονέα από τον άλλο, β) ισότητα δικαιωμάτων γονέων με παιδιά εκτός γάμου σε αντιστοιχία με τους έχοντες παιδιά εντός γάμου ;

            Αθήνα  15   / 11 / 2012                                      
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες