Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Τεστ DNA Πατρότητας για Νομική Χρήση: Νέα, γρήγορη και οικονομική διαδικασία

Μέχρι σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα, η επίλυση και της πιο απλής υπόθεσης πατρότητας ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, με μεγάλο κόστος και ταλαιπωρία για τους εμπλεκόμενους.

Η γνωστή διαδικασία της υποχρεωτικής κατάθεσης αγωγής προσβολής ή αναγνώρισης πατρότητας στο εκάστοτε πρωτοδικείο που με τη σειρά του θα όριζε τον Πραγματογνώμονα Γενετιστή ο οποίος θα αναλάμβανε την διεκπεραίωση των δειγματοληψιών και των τεστ DNA μπορεί πλέον να αντικατασταθεί με μια διαδικασία, απλή, γρήγορη και οικονομική πάντα μέσω της δικαιοσύνης.
Οι επιστήμονες των εργαστηρίων Γενετικής DNAlogy, εγγεγραμμένοι στις λίστες πραγματογνωμόνων των δικαστηρίων όλης της χώρας, αναλαμβάνουν εξ’ αρχής και επιλύουν κάθε υπόθεση εξακρίβωσης βιολογικής συγγένειας (από 1ου  έως 6ου βαθμού συγγένειας) με τρόπο ανώδυνο, γρήγορο, αξιόπιστο και οικονομικό και με τα αποτελέσματα των αναλύσεων να έχουν νομική ισχύ και να γίνονται δεκτά από τα δικαστήρια όλης της χώρας.
Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται όλη η νομική διαδικασία με την κατάθεση ενός πλήρως τεκμηριωμένου φακέλου εξ’ αρχής…
Η διαδικασία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση των προσώπων, την σιελογόνο δειγματοληψία των συμμετεχόντων, την ανάλυση DNA των δειγμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις πιο σύγχρονες επιστημονικές τεχνολογίες, την συγγραφή της επίσημης έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και την αποστολή της στους νομικούς οι οποίοι με την σειρά τους θα την συμπεριλάβουν στα έγγραφα που θα καταθέσουν στο Πρωτοδικείο. Με αυτό τον τρόπο ο φάκελος είναι πλήρης εξ’ αρχής και η υπόθεση λύνεται σε μερικές εβδομάδες αντί για μερικά χρόνια που χρειαζόταν μέχρι σήμερα….
Επισήμανση : για τα τεστ DNA πατρότητας με νομική ισχύ η συμμετοχή της μητέρας είναι υποχρεωτική! Ο λόγος είναι η ανάγκη της πλήρους ταυτοποίησης της βιολογικής ταυτότητας (πατρική και μητρική) του τέκνου…
Σημαντικό: Πρωτόκολλο on-line Δειγματοληψίας. Η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί on-line από το γραφείο του εκάστοτε νομικού που έχει αναλάβει την υπόθεση, χωρίς να απαιτείται από τους  συμμετέχοντες να μετακινηθούν στα εργαστήρια της DNAlogy στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες των εργαστηρίων Γενετικής DNAlogy.
Επιστημονική ομάδα της DNAlogy
Η επιστημονική ομάδα των εργαστηρίων Γενετικής DNAlogy
Λ. Βουλιαγμένης 98, 16674, Γλυφάδα
Τηλ/Φαξ: (+30) 210 9650370       info@dnalogy.eu       www.dnalogy.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες