Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Εδρα: Θεσσαλονίκη, Φράγκων 19, ΤΚ 54626
Τηλ. 2310-524285 / 69.42.98.97.85
Αθήνα: Χατζηκώστα 5, ΤΚ 11521, τηλ: 210-64.11.977
Συναντήσεις: Κάθε Πέμπτη, στα γραφεία
e-mailπροέδρου: spitalas@teikav.edu.gr
www.sos-sygapa.eu
forum συζητήσεων: http://groups.yahoo.com/group/goneas2005
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Συνέχεια των από 11.10.07 και με αριθμό πρωτοκόλλου 294 στο Υπουργείο σας καθώς και 1640/11.10.2007 γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σας, στέλνω συνοπτικά τις παρατηρήσεις των ειδικών παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, παιδαγωγών και συνταγματολόγων στο θέμα της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου στη χώρα μας.
Ο ΣΥΓΑΠΑ έχει λάβει υπόψη και την διεθνή νομολογία στο θέμα αυτό:
1) Ύπαρξη οικογενειακού δικαστηρίου και ειδικού οικογενειακού δικαστή. Θα δικάζει μόνο μετά από εισηγήσεις των πραγματογνωμόνων που πρέπει να γίνονται τη στιγμή του διαζυγίου. Να ερωτάται το παιδί επίσης την ίδια στιγμή (μπορεί να το συμπεριλαμβάνει η πραγματογνωμοσύνη). Σύντομη διαδικασία, γρήγορη απόφαση.
Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα, δημιουργούνται στα παιδιά ψυχικά τραύματα (σύνδρομο της Στοκχόλμης, γονική αποξένωση, κτλ). Αυτό προϋποθέτει ύπαρξη κοινωνικών υπηρεσιών μέσα στο δικαστήριο.
2) Δημιουργία διαμεσολαβητή για μείωση του αριθμού των δικαστικών ενεργειών. Οι δικηγόροι του διαμεσολαβητή έχουν εξειδίκευση στην ψυχολογία. Στη Γαλλία, αποτελεί ένα οργανισμό με την έννοια του συλλόγου που προσπαθεί να ερευνήσει μέσω ειδικών και να προτείνει λύσεις.
3) Η γονική μέριμνα να είναι από κοινού και σε γονείς με παιδιά εκτός γάμου.
4) Η επιμέλεια να είναι από κοινού - εναλλασσόμενη (μπορεί να αντικατασταθεί με τον όρο διαμονή – κατοικία - φροντίδα). Θα επιβάλλεται να τηρείται για να αποφεύγεται η μετοίκηση.
5) Η επικοινωνία να είναι ελεύθερη (και τηλεφωνική, σε σχολείο, κτλ) και αποτελεί υποχρέωση όχι δικαίωμα. Σε τρεις παρεμποδίσεις επικοινωνίας, θα αφαιρείται η γονική μέριμνα από τον υπαίτιο γονέα.
6) Η διατροφή να αναπροσαρμόζεται κατʼέτος αυτόματα δίχως δικαστήριο σύμφωνα με τις τιμαριθμικές αυξήσεις-πληθωρισμό. Να μοιράζονται τα έξοδα διαμονής, ταξιδιού επικοινωνίας καθώς και όλα τα δικαστικά έξοδα από κοινού.
7) Το οικογενειακό δικαστήριο είναι πολυμελές και ενιαία δικάζονται και τα ασφαλιστικά μέτρα (συνεπιμέλεια, διατροφή, εναλλάξ φροντίδα, τόπος κατοικίας τέκνου, οικογενειακή στέγη όπου υπάρχουν παιδιά, επικοινωνία, διαζύγιο).
8) Εξασφάλιση εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (μέσω δικαστικού επιμελητή, αυτοφώρου, κτλ).
9) Αυστηρές ποινές σε γονείς ή δικηγόρους που παραβαίνουν τα παραπάνω και αυξάνουν τον αριθμό δικών και αντιδικιών δίχως διαμεσολάβηση πριν.
Μπορούμε να αναλάβουμε και εκπαιδευτικό έργο στις σχολές δικαστών σε θέματα ψυχολογίας παιδιών (PAS, βλέπε Gardner) και να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιτροπών.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Νίκος ΣΠΙΤΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες