Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2008

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μήνυση, σύλληψη και αυτόφωρο.

Η προσωρινή διαταγή, ως προς την φύση της, είναι περιληπτική δικαστική απόφαση, εγγύηση διασφάλισης του επικείμενου ασφαλιστικού μέτρου (Ολ. Α.Π. 1154/1990 Δ/νη 32/239, ΕΑ: 1168/1990 Δ. 22/517) και εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 700 παρ. 3 (βλ. και ΑΠ.: 1024/1983, ΝοΒ 32/653). Για τον αγνοούντα ή παραβιάζοντα την προσωρινή διαταγή μολονότι είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυτή, προβλέπεται ποινική κύρωση από το άρθρο 232 Α του Π.Κ. , προστεθέν με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 και στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι
"Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α., ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη".
Τα κείμενα που αναρτά ο ΣΥΓΑΠΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα δίχως υποστηρικτικές ενέργειες από το Σύλλογο που μόνο αυτός με τους νομικούς και ψυχολόγους μπορεί να βοηθήσει. Επικοινωνήστε με το ΣΥΓΑΠΑ www.sos-sygapa.eu  2310524285, Φράγκων 19 Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες