Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΝΕΑ

ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - PAS
http://www.dewar4re search.org
http://www.youtube. com/profile? user=evenToddlers
http://www.evenTodd lersNeedFathers. com

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΠΑΙΔΙ 15 ΕΤΩΝ)
http://gr.f263.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=634_42358437_17349_3531_73323_0_16666 _125422_685183779&Idx=48&YY=6785&y5beta=yes&y5beta =yes&inc=25&order=down&sort=date&pos=1&view=&head=&box=Inbox

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
http://www.cine.gr/film.asp?id=709270

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ-ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ
http://grandparents apart.co. uk/forum/ viewtopic. php?f=4&t=54

PETITIONS - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
http://petitions. pm.gov.uk/ ChildsFather/

ΣΥΝ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
http://www.maltrata dosocial. blogspot. com/
http://www.diariode alcala.es/ content/view/ 3583/52/

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΝΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
http://www.parl. gc.ca/Infoparl/ english/issue. htm?param= 147&art=983
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΠΑΙΔΙ-ΔΙΑΖΥΓΙΟ
http://gr.f263.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=5015_42274066_22704_3745_8061_0_16656_ 28634_3546286969&Idx=59&YY=32950&y5beta=yes&y5beta= yes&inc=25&order=down&sort=date&pos=2&view=&head=&box=Inbox

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες