Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

ΔΙΑΖΥΓΙΑ: Επιπτώσεις στο συναισθηματικό και κοινωνικό κόσμο των παιδιών. ΣΥΓΑΠΑ, Δράμα 2006Πρόκειται για τα πρακτικά της πρώτης ημερίδας του ΣΥΓΑΠΑ που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, το Σάββατο 8 Απριλίου 2006, στο σπίτι ανοικτής φιλοξενίας της Δράμας.
Ομιλητές:
Τσαύλου Ελένη, κοινωνική λειτουργός ΚΨΥ Καβάλας, θέμα: 'ο ρόλος του πατέρα',
Σαμαράς Απόστολος, κλινικός ψυχολόγος, θέμα: 'Επικοινωνία-παιδί και οικογένεια'
Σπιτάλας Νίκος, καθηγητής, πρόεδρος ΣΥΓΑΠΑ, θέμα: 'Πατρικές προσεγγίσεις'
Περιλαμβάνονται συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες