Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

ΓΡΑΜΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ

Ερμούπολη 19 Ιουνίου 2007

ΠΣ του Ι

Τη

ΠΡΟΣ:

ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Υπόψη κου Προέδρου

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας εννέα (9) μηνών» σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 3528/ 2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 A/09-02-2007).

Στο άρθρο 53 του Νόμου 3528/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 A/09-02-2007) αναφέρετε ότι «….Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα,………ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2… και στην συνέχεια προσδιορίζει ρητά ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται αναφέροντας «…Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2, εκτός...»

Στην συνέχεια εκδίδετε η ερμηνευτική εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-05-2007 του Υπ. ΕΣΔΔΑ με την οποία περιορίζετε ο ιδιωτικός τομέας «Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994)».

Σας ενημερώνω ότι η Σύζυγος μου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, διατηρεί εμπορικό κατάστημα (κατασκευή και πώληση κορνίζας) και είναι ασφαλισμένη στο Ο.Α.Ε.Ε.- ΤΕΒΕ και έχω τέκνο ηλικίας εννέα μηνών και φυσικά νοείται ότι η σύζυγος μου ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει παρόμοιες διευκολύνσεις.

Έχω κάνει αίτηση στην Υπηρεσία μου για χορήγηση άδειας ανατροφής παιδιού διάρκειας εννέα (9) μηνών και μου ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την παραπάνω ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. ΕΣΔΔΑ δεν δικαιούμαι την παραπάνω άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας εννέα (9) μηνών.

Είναι ολοφάνερο ότι συντελείται μια αδικία και ο Νόμος δεν ερμηνεύεται ορθά και φαντάζομαι πως ο σκοπός του Νομοθέτη δεν ήταν να εξαιρέσει τις οικογένειες που διατηρούν μικρές ατομικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που τις διατηρούν με μεγάλο κόπο εξαιτίας του συνεχόμενου ωραρίου, του ανταγωνισμού των μεγάλων επιχειρήσεων, την αβάσταχτη φορολογία… κτλ.).

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω τις υποσχέσεις του αρμόδιου Υπουργού πριν την ψήφιση του νέου Νόμου (Ν. 3528/ 2007) για γονική άδεια και στον πατέρα, ενίσχυση της οικογένειας, ισότητα ευκαιριών στους άνδρες και στις γυναίκες, υποστήριξη της προσπάθειας της γυναίκας να συνδυάσει την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή…. !!! (η σύζυγος μου και εγώ δηλαδή δεν έχουμε αυτή την υποστήριξη !!!).

Αν δηλαδή η σύζυγος σου είναι (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994) «Ιατρός, οδοντίατρος,….δικηγόρος, δικολάβος,….δημοσιογράφος, συγγραφέας,…σκιτσογράφος, ηθοποιός κτλ.» (πλειοψηφία επαγγελμάτων των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου) τότε δικαιούσαι σαν πατέρας την άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας εννέα (9) μηνών, ενώ εάν η σύζυγος σου είναι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί ένα μικρό κατάστημα (κατασκευή και πώληση κορνίζας) και είναι όλη την ημέρα στο κατάστημα (εξαιτίας του συνεχόμενου ωραρίου) και βγάζει ένα «βασικό μισθό» ουσιαστικά, δεν είναι επαγγελματίας …!!! και δεν ανήκει στον ιδιωτικό τομέα …!!! και άρα δεν δικαιούσαι σαν πατέρας την άδεια ανατροφής παιδιού διάρκειας εννέα (9) μηνών… !!!

Παρακαλώ για την συμπαράσταση σας στο δίκαιο αίτημα μου για «Χορήγηση άδειας ανατροφής παιδιού διάρκειας εννέα (9) μηνών».

Με εκτίμηση

ΠΣ1 σχόλιο:

Dino είπε...

Δηλαδή, αν η γυναίκα σου ήτανε Λογίστρια, και υπαγόταν στην κατηγορία των ελευθερίων επαγγελμάτων που δικαιούνται 9μηνη άδεια, τι θα σου λέγανε από το ΙΚΑ; Ότι δικαιούσαι 9 μήνες ενώ τώρα λιγότερο, με ποιό σκεπτικό;
Η ουσία είναι ότι είσαι δημόσιος υπάλληλος και ο Υ.Κ. προβλέπει για τους δημοσίους υπαλλήλους που οι γυναίκες τους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 9 μήνες.
Στην εσχάτη των περιπτώσεων μπορείς με τη χρήση δικηγόρου ειδικό στα εργασιακά να κάνεις προσφυγή, και επειδή έχω ρωτήσει γνωστό μου δικαστή, μου λέει ΄΄οτι τέτοιου είδους προσφυγές εκδικάζονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντως και η απόφαση βγαίνει το πολύ σε 2 εβδομάδες (γιατί δεν μπορεί να περιμένει να μεγαλώσει το παιδί φυσικά!)
Αυτά, μην ανησυχείς θα την πάρεις την άδειά σου και άσε τους να κουρεύονται.

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες