Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)

Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

19 Νοεμβρίου 2006

20 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού:

Ελλάδα περιφρονεί ΟΗΕ και Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού!

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού καταγγέλλει την περιφρόνηση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στα πλαίσια της Σύμβασης αυτής, κάθε χώρα οφείλει κάθε πέντε χρόνια να υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στον ΟΗΕ, έκθεση για την υλοποίηση της Σύμβασης. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση το 1993, και υπέβαλε την Αρχική Έκθεση με πέντε χρόνια καθυστέρηση, το 2000 αντί για το 1995. Έκτοτε, δεν υπέβαλε ούτε τη Δεύτερη Περιοδική Έκθεση (που έπρεπε να υποβληθεί το 2000) ούτε την Τρίτη Περιοδική Έκθεση (που έπρεπε να υποβληθεί το 2005). Παράλληλα, κανένας φορέας ή αρμόδια ανεξάρτητα αρχή της πολιτείας δεν έχει δημοσιοποιήσει τις Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ελλάδα, που δημοσιοποιήθηκαν το 2002. Το ΕΠΣΕ τις έχει μεταφράσει και ανεβάσει στην ιστοσελίδα http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles_2002/pr_01_02_02.rtf (ενώ έχει παράλληλα διαμορφώσει ειδική ιστοσελίδα για την εξέταση της Ελλάδας από την Επιτροπή στη http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/special_issues/crc.html όπου υπάρχουν οι κρατικές εκθέσεις, οι εκθέσεις των ΜΚΟ και τα πεπραγμένα του ΟΗΕ).

Στο συνημμένο πίνακα «Επικύρωση διεθνών συμβατικών κειμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιστορικό υποβολής και εξέτασης κρατικών εκθέσεων μέχρι 27 Ιουλίου 2006» φαίνεται επίσης πως η Ελλάδα δεν υπέβαλε το 2005 ούτε έκτοτε την Αρχική Έκθεση για την εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τα Παιδιά σε Ένοπλο Αγώνα που κύρωσε το 2003, ενώ δεν έχει ακόμα κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία, Παιδική Πορνογραφία που έχει υπογράψει από το 2000. Επίσης φαίνεται πως η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει τη Δέκατη Έκτη, τη Δέκατη Έβδομη και τη Δέκατη Όγδοη Περιοδικές Εκθέσεις για τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων. Συνολικά λοιπόν το μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Ελλάδα περιφρονεί τα αρμόδια όργανα ανθρώπινων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αφού είναι εκπρόθεσμη στην υποβολή συνολικά έξι εκθέσεων.

Το ΕΠΣΕ καλεί λοιπόν όλα τα ΜΜΕ και τους βουλευτές που ενδιαφέρονται πραγματικά για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων να απαιτήσουν από την αρμόδια Υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη να φροντίσει ώστε η Ελλάδα να υποβάλει άμεσα τις εκπρόθεσμες εκθέσεις και να ανεβάσει στις ιστοσελίδες του Υπουργείου της όλες τις μέχρι τώρα κρατικές εκθέσεις στα όργανα του ΟΗΕ και τις συστάσεις των τελευταίων για την Ελλάδα.


Επικύρωση διεθνών συμβατικών κειμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιστορικό υποβολής και εξέτασης κρατικών εκθέσεων μέχρι 27 Ιουλίου 2006[1]

Έναρξη ισχύος συμβατικού κειμένου (επικύρωση)

Έκθεση

Προθεσμία υποβολής

Υποβλήθηκε

Εξετάστηκε

Καθυστερημένες εκθέσεις

CESCR – Οικονομικά, Κοινωνικά και

Αρχική

30.06.1990

17.09.2002

28.04.2004

Πολιτισμικά Δικαιώματα

Δεύτερη περιοδική

30.06.2009

16/08/85

(16/05/85)

0

CCPR

Ατομικά και

Αρχική

04.08.1998

05.04.2004

22.03.2005

Πολιτικά Δικαιώματα

Δεύτερη περιοδική

01.04.2009

05/08/97

(05/05/97)

0

CAT

Αρχική

04.11.1989

08.08.1990

05.11.1990

Κατά των Βασανιστηρίων

Δεύτερη περιοδική

04.11.1993

06.12.1993

22.04.1994

05/11/88

(06/10/88)

Τρίτη
περιοδική

04.11.1997

29.11.1999

02.05.2001

Τέταρτη περιοδική

04.11.2001

21.01.2002

22.11.2004

Πέμπτη και Έκτη
περιοδική

04.11.2009

0

CEDAW –

Εξάλειψη

Αρχική

07.07.1984

05.04.1985

31.03.1987

Διακρίσεων Κατά Γυναικών

Δεύτερη περιοδική

07.07.1988

01.03.1996

28.01.1999

07/07/83

(07/06/83)

Τρίτη
περιοδική[2]

07.07.1992

01.03.1996

28.01.1999

Τέταρτη περιοδική

07.07.1996

19.04.2001

19.08.2002

Πέμπτη περιοδική[3]

07.07.2000

19.04.2001

19.08.2002

Έκτη
περιοδική

07.07.2004

22.04.2005

Προς εξέταση κατά τη 37η σύνοδο (15.01.2007-02.0202007)

Έβδομη
περιοδική

07.07.2008

0

CERD –

Εξάλειψη

Αρχική

19.07.1971

07.07.1971

23.08.1971

Κάθε Μορφής Διακρίσεων

Δεύτερη περιοδική

19.07.1973

17.12.1973

02.04.1974

18/07/70

(18/06/70)

Τρίτη
περιοδική

19.07.1975

16.01.1976

31.03.1976

Τέταρτη περιοδική

18.07.1977

01.07.1978

04.04.1979

Πέμπτη

περιοδική

18.07.1979

21.07.1979

03.04.1980

Έκτη
περιοδική

18.07.1981

18.08.1981

13.08.1982

Έβδομη
περιοδική

18.07.1983

26.09.1984

14.03.1985

Όγδοη
περιοδική

18.07.1985

07.08.1991

04.08.1992

Ένατη
περιοδική

18.07.1987

07.08.1991

04.08.1992

Δέκατη
περιοδική

18.07.1989

07.08.1991

04.08.1992

Ενδέκατη περιοδική[4]

18.07.1991

07.08.1991

04.08.1992

Δωδέκατη περιοδική

18.07.1993

09.03.2000

16.03.2001

Δέκατη τρίτη περιοδική

18.07.1995

09.03.2000

16.03.2001

Δέκατη τέταρτη περιοδική

18.07.1997

09.03.2000

16.03.2001

Δέκατη πέμπτη περιοδική[5]

18.07.1999

09.03.2000

16.03.2001

Δέκατη έκτη περιοδική[6]

18.07.2003

Δέκατη έβδομη περιοδική

18.07.2003

Δέκατη όγδοη περιοδική

18.07.2005

Δέκατη ένατη περιοδική

18.07.2007

3

CRC -

Αρχική

09.06.1995

14.04.2000

16.01.2002

Δικαιώματα Παιδιού

Δεύτερη περιοδική

09.06.2000

10/06/93

(11/05/93)

Τρίτη

περιοδική

09.06.2005

2

CRC Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Παιδιά σε Ένοπλο Αγώνα

Αρχική

22.11.2005

22/11/2003

(22/10/2003)

1

CRC Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία, Παιδική Πορνογραφία

(07/09/2000) Η Ελλάδα το έχει υπογράψει αλλά δεν το έχει κυρώσει

Σύνολο καθυστερημένων εκθέσεων

6

Άλλες επικυρωμένες συμβάσεις χωρίς υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Άλλες συνθήκες

Επικύρωση

Έναρξη ισχύος

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων

(05.05.1997)

05.08.1997

Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων για την κατάργηση της Θανατικής Ποινής

(05.05.1997)

05.08.1997

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών

(24.01.2002)

24.04.2002

Καταστατικό της Ρώμης για τη σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

(15.05.2002)

01.07.2002[2] Η δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση υποβλήθηκαν ως ενιαίο κείμενο.

[3] Η τέταρτη και πέμπτη περιοδική έκθεση υποβλήθηκαν ως ενιαίο κείμενο.

[4] Η όγδοη, ένατη, δέκατη και ενδέκατη περιοδική έκθεση υποβλήθηκαν ως ενιαίο κείμενο.

[5] Η δωδέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη περιοδική έκθεση υποβλήθηκαν ως ενιαίο κείμενο.

[6] Στις καταληκτικές παρατηρήσεις που υιοθετήθηκαν στις 22/3/2001, η Επιτροπή για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων ζήτησε η δέκατη έκτη περιοδική έκθεση να υποβληθεί μαζί με τη δέκατη έβδομη περιοδική έκθεση με προθεσμία υποβολής τη 18/6/2003.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες