Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://whatiscomingup.wordpress.com/2008/09/04/11/
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 - ΦΟΥΛΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
What is coming up in the European Campaign for Postdivorce Shared Parenting

Germany - Saturday October 4, 2008 - Father demo in the middle German town of Fulda (VAfK)

German father demonstration on Saturday 4 October in Fulda , a quiet middle German provincial town Demonstration organised by German fatherorganisation “Fathers on the breach for children” - Väter Aufbruch für Kinder – VAfK
Translated and edited by Peter Tromp PhD, Father Knowledge Centre Europe, Netherlands

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες