Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σμαράγδα: 'Θεματική Ενότητα-Το διαζύγιο'Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ευέλικτη πρόταση για τη διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων ρεαλιστικών παιδικών αφηγημάτων στο δημοτικό σχολείο. Η πρόταση αφορά πρωτότυπες - δημιουργικές εφαρμογές διαθεματικής προσέγγισης μέσα από λογοτεχνικά κείμενα στη θεματική ενότητα 'διαζύγιο και οικογενειακές σχέσεις'.
Η γλωσσική - παιδαγωγική αυτή μελέτη παρουσιάζει εδιαφέρον για τους ερευνητές της γλώσσας και της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας, τους λογοτέχνες και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αντλήσουν διδακτικό υλικό για να πειραματιστούν με αυτό στην τάξη τους κατά τη διδασκαλία της γλώσσας και στην ευέλικτη ζώνη. Επίσης, αφορά και όσους εν γένει έχουν ως αντικείμενο μελέτης τους το παιδί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

BINTEO SYGAPA ΣΥΓΑΠΑ

Αναγνώστες